شرایط نگهداری قهوه

شرایط نگهداری قهوه

شما چطور از دانه قهوه و پودر قهوه خریداری شده نگهداری می‌کنید؟ می‌دانستید بزرگ‌ترین دشمن دانه قهوه و پودر قهوه رطوبت، نورمستقیم خورشید، گرمای هوا و جریان هوا هستند؟ آیا از شرایط نگهداری قهوه مطلع هستید؟

ادامه مطلب